[1]
W. Stelmach, „Język polski w statucie synodu łęczyckiego z 1285 roku – tłumaczenie kanonów”, PSJ, nr 35-36, s. 131-144, grudz. 2018.