[1]
D. Świerkowska, „Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Językowy obraz marności w tekstach slamerów (na materiale antologii tekstów poznańskiej sceny slamerskiej w 2016 roku)”, PSJ, nr 35-36, s. 145-157, grudz. 2018.