[1]
U. Wieczorek, „Pojęcie radości w opisie doświadczenia mistycznego”, PSJ, nr 35-36, s. 159-167, grudz. 2018.