[1]
M. Wrześniewska-Pietrzak, „Otwórzmy świat… O komunikacji, kontakcie ze światem i zaburzeniach u osób ze spektrum autyzmu, red. A. Kominek, Kielce 2018, ss. 214”, PSJ, nr 35-36, s. 171–175, grudz. 2018.