[1]
P. Wiatrowski, „Agnieszka Rosińska-Mamej, Fonetyka i fonologia języka polskiego. Skrypt dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, ss. 99”, PSJ, nr 29, s. 171–178, grudz. 2015.