[1]
J. Grądziel-Wójcik, „«Święte życie» na Lizbońskiej. Architektura i sacrum w poezji Mirona Białoszewskiego”, PSJ, nr 30, s. 45–62, luty 2015.