[1]
D. Lech-Kirstein, „Zwrot kulturowy w badaniach onomastycznych”, PSJ, nr 30, s. 85–95, luty 2015.