[1]
J. Migdał, „Określenia chrześcijańskich duchownych Kościołów innych niż katolicki w polszczyźnie XVI wieku”, PSJ, nr 30, s. 97–104, luty 2015.