[1]
M. Rybka i J. Sławek, „«Został im przez Boga zadany dar» – obraz rodziny jako wspólnoty w tekstach Jana Pawła II”, PSJ, nr 30, s. 131–151, luty 2015.