[1]
I. Sarnowska-Giefing, „Patronimy jako składniki osobowego kodu identyfikacyjnego Żydów poznańskich od XVI do XVIII wieku”, PSJ, nr 30, s. 153–164, luty 2015.