[1]
A. Sieradzka-Mruk i K. Zagórska, „Sprawozdanie z konferencji naukowej Język nowej ewangelizacji”, PSJ, nr 30, s. 193–198, luty 2015.