[1]
Z. Abramowicz, „Synkretyzm antroponimii Podlasia”, PSJ, nr 27, s. 17-32, sty. 2014.