[1]
M. Walczak-Mikołajczakowa, „Zmiany form adresatywnych w języku bułgarskim po roku 1990”, PSJ, nr 31, s. 103–112, lip. 2017.