[1]
A. Rejter, „Dyskurs(y) posthumanizmu w kontekście współczesnej komunikacji”, PSJ, nr 32, s. 21-30, grudz. 2017.