[1]
P. Borowiak, „Co komunikują nazwy bułgarskich hoteli?”, PSJ, nr 32, s. 127-136, grudz. 2016.