[1]
S. Sojda, „Dynamika rozwoju współczesnego języka słowackiego – aspekt gramatyczny”, PSJ, nr 32, s. 157-167, grudz. 2016.