[1]
J. Migdał, „Maria Wojtak, Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, ss. 229”, PSJ, nr 32, s. 211-215, grudz. 2016.