Moroz, A. „Granice błędu – Norma językowa a Teksty Prawne”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 28, styczeń 2014, s. 93-107, doi:10.14746/psj.2014.28.8.