Jezierska, B., i M. Jakobsze. „Grzeczność językowa Korespondencji Elektronicznej W Nauczaniu języka Polskiego Jako Obcego”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 28, styczeń 2014, s. 39-48, doi:10.14746/psj.2014.28.3.