Draguła, A. „Zabiorę Się Czy wstanę? Od przekładu przypowieści O Synu Marnotrawnym (Łk 15, 11–32) Do Teologii miłosierdzia”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 34, listopad 2018, s. 59-70, doi:10.14746/psj.2017.34.4.