Kozaryn, D. „O języku Catechismusa Mikołaja Reja (funkcjonowanie przysłówków)”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 35-36, grudzień 2018, s. 45-54, doi:10.14746/psj.2018.4.