Rybka, M., i M. Wrześniewska-Pietrzak. „«Obejmuję Spojrzeniem Duszy całą Ojczyznę umiłowaną» – Ojczyzna Jako wartość W Homiliach Jana Pawła II”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 35-36, grudzień 2018, s. 93-116, doi:10.14746/psj.2018.8.