Świerkowska, D. „Vanitas Vanitatum Et Omnia Vanitas. Językowy Obraz marności W Tekstach slamerów (na Materiale Antologii tekstów poznańskiej Sceny Slamerskiej W 2016 Roku)”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 35-36, grudzień 2018, s. 145-57, doi:10.14746/psj.2018.11.