Wrześniewska-Pietrzak, M. „Otwórzmy świat… O Komunikacji, Kontakcie Ze światem I Zaburzeniach U osób Ze Spektrum Autyzmu, Red. A. Kominek, Kielce 2018, Ss. 214”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 35-36, grudzień 2018, s. 171-5, doi:10.14746/psj.2018.13.