Wiatrowski, P. „Agnieszka Rosińska-Mamej, Fonetyka I Fonologia języka Polskiego. Skrypt Dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, Ss. 99”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 29, grudzień 2015, s. 171–178, doi:10.14746/psj.2015.29.12.