Grądziel-Wójcik, Joanna. „«Święte życie» Na Lizbońskiej. Architektura I Sacrum W Poezji Mirona Białoszewskiego”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 30, luty 2015, s. 45–62, doi:10.14746/psj.2015.30.2.