Lech-Kirstein, D. „Zwrot Kulturowy W Badaniach Onomastycznych”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 30, luty 2015, s. 85–95, doi:10.14746/psj.2015.30.5.