Migdał, Jolanta. „Określenia chrześcijańskich Duchownych Kościołów Innych Niż Katolicki W Polszczyźnie XVI Wieku”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 30, luty 2015, s. 97–104, doi:10.14746/psj.2015.30.6.