Sarnowska-Giefing, I. „Patronimy Jako składniki Osobowego Kodu Identyfikacyjnego Żydów poznańskich Od XVI Do XVIII Wieku”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 30, luty 2015, s. 153–164, doi:10.14746/psj.2015.30.10.