Cieślikowa, Aleksandra. „O Nadziei I Nie Tylko”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 27, styczeń 2014, s. 11-16, doi:10.14746/psj.2014.XXVII.1.