Abramowicz, Z. „Synkretyzm Antroponimii Podlasia”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 27, styczeń 2014, s. 17-32, doi:10.14746/psj.2014.XXVII.2.