Sieradzki, A. „Derywowane Nazwiska Odzawodowe W Dokumentach poznańskich Od XVI Do XVIII Wieku”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 27, styczeń 2014, s. 163-71, doi:10.14746/psj.2014.XXVII.13.