Rutkiewicz-Hanczewska, Małgorzata. „Moda W Zakresie Morfologii współczesnych emporionimów”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 27, styczeń 2014, s. 135-44, doi:10.14746/10.14746/psj.2014.XXVII.11.