Graf, M. „Słowo wstępne”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 27, styczeń 2014, s. 7-8, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/633.