Zierhoffer, K. „Irena Sarnowska-Giefing”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 27, styczeń 2014, s. 9-10, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/634.