Rejter, A. „Dyskurs(y) Posthumanizmu W kontekście współczesnej Komunikacji”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 32, grudzień 2017, s. 21-30, doi:10.14746/psj.2016.32.2.