Piotrowicz, A., M. Witaszek-Samborska, i K. Skibski. „Przedmowa”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 32, grudzień 2017, s. 7-10, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/8348.