Sojda, S. „Dynamika Rozwoju współczesnego języka słowackiego – Aspekt Gramatyczny”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 32, grudzień 2016, s. 157-6, doi:10.14746/psj.2016.32.13.