Migdał, J. „Maria Wojtak, Rozłożone Gazety. Studia Z Zakresu Prasowego Dyskursu, języka I Stylu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, Ss. 229”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 32, grudzień 2016, s. 211-5, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/8357.