Jezierska, Beata, i Małgorzata Jakobsze. „Grzeczność językowa Korespondencji Elektronicznej W Nauczaniu języka Polskiego Jako Obcego”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, no. 28 (styczeń 1, 2014): 39-48. Udostępniono czerwiec 27, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/1130.