Rybka, Małgorzata, i Marta Wrześniewska-Pietrzak. „«Obejmuję Spojrzeniem Duszy całą Ojczyznę umiłowaną» – Ojczyzna Jako wartość W Homiliach Jana Pawła II”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, no. 35-36 (grudzień 15, 2018): 93-116. Udostępniono wrzesień 29, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/28991.