Świerkowska, Dagmara. „Vanitas Vanitatum Et Omnia Vanitas. Językowy Obraz marności W Tekstach slamerów (na Materiale Antologii tekstów poznańskiej Sceny Slamerskiej W 2016 Roku)”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, no. 35-36 (grudzień 15, 2018): 145–157. Udostępniono wrzesień 25, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/28996.