Lech-Kirstein, Danuta. „Zwrot Kulturowy W Badaniach Onomastycznych”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, no. 30 (luty 5, 2015): 85–95. Udostępniono lipiec 1, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/4466.