Rybka, Małgorzata, i Jolanta Sławek. „«Został Im Przez Boga Zadany dar» – Obraz Rodziny Jako wspólnoty W Tekstach Jana Pawła II”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, no. 30 (luty 5, 2015): 131–151. Udostępniono maj 26, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/4470.