Pressto.

Nagłowek strony

Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 29 (2015): Pogranicza językoznawstwa polonistycznego Agnieszka Rosińska-Mamej, Fonetyka i fonologia języka polskiego. Skrypt dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, ss. 99 Abstrakt   PDF
Przemysław Wiatrowski
 
Nr 27 (2014): Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing Akvizice češtiny a propriální sféra jazyka Abstrakt   PDF
Mieczysław Balowski
 
Nr 28 (2014): Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej Analiza językowa tekstu prawniczego Abstrakt   PDF
Kazimierz Michalewski
 
Nr 28 (2014): Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej Anglicyzmy w artykułach dziennikarzy modowych a kryteria poprawności językowej Abstrakt   PDF
Anna Kaczmarek
 
Nr 31 (2016): Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi Co dziś znaczy zwierzać się. Rozważania pragmatycznojęzykowe Abstrakt   PDF
Anna Dąbkowska
 
Nr 32 (2016): Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi Co komunikują nazwy bułgarskich hoteli? Abstrakt   PDF
Patryk Borowiak
 
Nr 27 (2014): Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing Derywowane nazwiska odzawodowe w dokumentach poznańskich od XVI do XVIII wieku Abstrakt   PDF
Andrzej Sieradzki
 
Nr 31 (2016): Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi Do kogo mówi biskup? O sposobach zwracania się do odbiorców przez biskupa Grzegorza Rysia Abstrakt   PDF
Małgorzata Wojtaszek
 
Nr 32 (2016): Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi Dynamika rozwoju współczesnego języka słowackiego – aspekt gramatyczny Abstrakt   PDF
Sylwia Sojda
 
Nr 32 (2016): Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi Dyskurs(y) posthumanizmu w kontekście współczesnej komunikacji Abstrakt   PDF
Artur Rejter
 
Nr 28 (2014): Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej Etyka języka w świadomości studentów Abstrakt   PDF
Małgorzata Święcicka, Monika Peplińska-Narloch
 
Nr 32 (2016): Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi Funkcjonalne naruszenia normy ortograficznej w memach internetowych Abstrakt   PDF
Agnieszka A. Niekrewicz
 
Nr 31 (2016): Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi Geneza i sposoby aktualizacji zwrotu grać na x fortepianach w tekstach prasy emigracyjnej (do końca lat 80. XX wieku) Abstrakt   PDF
Jolanta Ignatowicz-Skowrońska
 
Nr 28 (2014): Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej Granice błędu – norma językowa a teksty prawne Abstrakt   PDF
Andrzej Moroz
 
Nr 31 (2016): Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi Grzeczność językowa biegaczy nieprofesjonalnych (na podstawie wpisów na portalu społecznościowym Facebook) Abstrakt   PDF
Agnieszka Kijak
 
Nr 28 (2014): Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej Grzeczność językowa korespondencji elektronicznej w nauczaniu języka polskiego jako obcego Abstrakt   PDF
Beata Jezierska, Małgorzata Jakobsze
 
Nr 31 (2016): Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi Grzeczność młodzieżowa – repliki na pochwały i komplementy Abstrakt   PDF
Alicja Gałczyńska
 
Nr 29 (2015): Pogranicza językoznawstwa polonistycznego Ha(e)ndlowe pasaże. Reklama kultury versus kultura w reklamie Abstrakt   PDF
Małgorzata Okupnik
 
Nr 30 (2015): Pogranicza językoznawstwa polonistycznego Identyfikacja ulic w siedemnasto- i osiemnastowiecznych księgach miejskich Pobiedzisk Abstrakt   PDF
Andrzej Sieradzki
 
Nr 29 (2015): Pogranicza językoznawstwa polonistycznego Imaginarium religijne w reklamie komercyjnej i społecznej na przykładzie wykorzystania wizerunków Ostatniej Wieczerzy oraz krzyża Abstrakt   PDF
Andrzej Draguła
 
Nr 27 (2014): Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing Imię i nazwisko Jubilatki w przestrzeni historyczno-kulturowej i geograficznej Abstrakt   PDF
Elżbieta Rudnicka-Fira
 
Nr 27 (2014): Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing Imiona pochodzące od nazw geograficznych Abstrakt   PDF
Edward Breza
 
Nr 29 (2015): Pogranicza językoznawstwa polonistycznego Indonezyjskie i polskie idiomy – w poszukiwaniu ekwiwalentów tłumaczeniowych Abstrakt   PDF
Przemysław Wiatrowski
 
Nr 32 (2016): Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi Intertekstualność współczesnej komunikacji internetowej. Intertekstualne odwołania wewnątrzgatunkowe w memach Abstrakt   PDF
Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
 
Nr 32 (2016): Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi Intertekstualność współczesnej komunikacji. Memy a teksty kultury Abstrakt   PDF
Iwona Burkacka
 
1 - 25 z 96 elementów 1 2 3 4 > >> 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo