[1]
Kamińska, M. 2023. Oblicza wolności edukacyjnej w perspektywie zmian oświatowych i społecznych. Między samowolą a zniewoleniem. Pedagogika Społeczna Nova. 2, 4 (luty 2023), 99–111. DOI:https://doi.org/10.14746/psn.2022.4.06.