(1)
Czasopisma, R. Wymogi Edytorskie. psn 2022, 2, 201-204.