(1)
Słupska, K. Sprawozdanie Z XXXIV Letniej Szkoły Młodych Pedagogów Im. Marii Dudzikowej „Pedagogika W Uniwersytecie. Konteksty – Koncepcje – Praktyki”, 13–17.09.2021, Poznań–Obrzycko. psn 2022, 2, 196-199.