(1)
Syrek, E. Wiesław Ambrozik, Jerzy Modrzewski (red.), Stanisław Kowalski. Pamięć Postaci Uczonego I Kontynuacje Jego Dorobku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021. psn 2022, 2, 187-189.