(1)
Theiss, W. O Ideowym Dziedzictwie Heleny Radlińskiej. Przybliżenia. psn 2022, 2, 13-31.